ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส

Share Button

ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดบางโพโอฆาวาส ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส มีประชากรชายจำนวน 161 คน และประชากรหญิงจำนวน 146 คน รวมเป็น 307 คน

ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 109 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดบางโพโอฆาวาส

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 161 คน

ประชากรหญิง: 146 คน

ประชากรรวม: 307 คน

จำนวนครัวเรือน: 109 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button