ชุมชนวัดบางพลัด

Share Button

ชุมชนวัดบางพลัด ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดบางพลัด มีประชากรชายจำนวน 161 คน และประชากรหญิงจำนวน 195 คน รวมเป็น 356 คน

ชุมชนวัดบางพลัด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนวัดบางพลัด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบางพลัด

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 161 คน

ประชากรหญิง: 195 คน

ประชากรรวม: 356 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button