ชุมชนวัดบางบอน

Share Button

ชุมชนวัดบางบอน ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เอกชัย 123 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดบางบอน มีประชากรชายจำนวน 122 คน และประชากรหญิงจำนวน 143 คน รวมเป็น 265 คน

ชุมชนวัดบางบอน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนวัดบางบอน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบางบอน

เขต: บางบอน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เอกชัย 123

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 122 คน

ประชากรหญิง: 143 คน

ประชากรรวม: 265 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button