ชุมชนวัดบางขุนนนท์

Share Button

ชุมชนวัดบางขุนนนท์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดบางขุนนนท์ ถนน บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวง บางขุนนนท์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดบางขุนนนท์ มีประชากรชายจำนวน 558 คน และประชากรหญิงจำนวน 642 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนวัดบางขุนนนท์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนวัดบางขุนนนท์ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบางขุนนนท์

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดบางขุนนนท์

ถนน: บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน

แขวง: บางขุนนนท์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 558 คน

ประชากรหญิง: 642 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button