ชุมชนวัดบัวผัน

Share Button

ชุมชนวัดบัวผัน ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1ซ.วัดบัวผัน (ประชาอุทิศ 76) ถนน – แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดบัวผัน มีประชากรชายจำนวน 437 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 847 คน

ชุมชนวัดบัวผัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 232 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 153 หลัง ชุมชนวัดบัวผัน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบัวผัน

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1ซ.วัดบัวผัน (ประชาอุทิศ 76)

ถนน: –

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 437 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 847 คน

จำนวนครัวเรือน: 232 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 153 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button