ชุมชนวัดบวรมงคล

Share Button

ชุมชนวัดบวรมงคล ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดบวรมงคล มีประชากรชายจำนวน 1,435 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,862 คน รวมเป็น 3,297 คน

ชุมชนวัดบวรมงคล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 657 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 457 หลัง ชุมชนวัดบวรมงคล มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบวรมงคล

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 46

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,435 คน

ประชากรหญิง: 1,862 คน

ประชากรรวม: 3,297 คน

จำนวนครัวเรือน: 657 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 457 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button