ชุมชนวัดน้อย

Share Button

ชุมชนวัดน้อย ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น ถนน เอกชัย แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดน้อย มีประชากรชายจำนวน 429 คน และประชากรหญิงจำนวน 397 คน รวมเป็น 826 คน

ชุมชนวัดน้อย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 134 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 134 หลัง ชุมชนวัดน้อย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดน้อย

เขต: บางบอน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 429 คน

ประชากรหญิง: 397 คน

ประชากรรวม: 826 คน

จำนวนครัวเรือน: 134 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 134 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button