ชุมชนวัดนาคสี่บาท

Share Button

ชุมชนวัดนาคสี่บาท ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.วัดกำแพง ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดนาคสี่บาท มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 168 คน รวมเป็น 338 คน

ชุมชนวัดนาคสี่บาท มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนวัดนาคสี่บาท มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดนาคสี่บาท

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.วัดกำแพง

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 168 คน

ประชากรรวม: 338 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button