ชุมชนวัดธรรมมงคล

Share Button

ชุมชนวัดธรรมมงคล ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ปุณณวิถี ถนน สุขุมวิท 101 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดธรรมมงคล มีประชากรชายจำนวน 155 คน และประชากรหญิงจำนวน 170 คน รวมเป็น 325 คน

ชุมชนวัดธรรมมงคล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนวัดธรรมมงคล มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดธรรมมงคล

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ปุณณวิถี

ถนน: สุขุมวิท 101

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 155 คน

ประชากรหญิง: 170 คน

ประชากรรวม: 325 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button