ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา

Share Button

ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 25 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 273 คน และประชากรหญิงจำนวน 270 คน รวมเป็น 543 คน

ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 89 หลัง ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา

เขต: สวนหลวง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 25

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 273 คน

ประชากรหญิง: 270 คน

ประชากรรวม: 543 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 89 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button