ชุมชนวัดทองบางระมาด

Share Button

ชุมชนวัดทองบางระมาด ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน -0 แขวง ฉิมพลี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดทองบางระมาด มีประชากรชายจำนวน 208 คน และประชากรหญิงจำนวน 228 คน รวมเป็น 436 คน

ชุมชนวัดทองบางระมาด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 193 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนวัดทองบางระมาด มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดทองบางระมาด

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: -0

แขวง: ฉิมพลี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 208 คน

ประชากรหญิง: 228 คน

ประชากรรวม: 436 คน

จำนวนครัวเรือน: 193 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button