ชุมชนวัดดาวดึงษาราม

Share

ชุมชนวัดดาวดึงษาราม ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดดาวดึงษาราม มีประชากรชายจำนวน 977 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,138 คน รวมเป็น 2,115 คน

ชุมชนวัดดาวดึงษาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 546 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 428 หลัง ชุมชนวัดดาวดึงษาราม มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดดาวดึงษาราม

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7

ถนน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 977 คน

ประชากรหญิง: 1,138 คน

ประชากรรวม: 2,115 คน

จำนวนครัวเรือน: 546 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 428 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share