ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก

Share

ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วัดญวน-คลองลำปัก ถนน พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก มีประชากรชายจำนวน 352 คน และประชากรหญิงจำนวน 504 คน รวมเป็น 856 คน

ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 203 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 174 หลัง ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: วัดญวน-คลองลำปัก

ถนน: พิษณุโลก

แขวง: สี่แยกมหานาค

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 352 คน

ประชากรหญิง: 504 คน

ประชากรรวม: 856 คน

จำนวนครัวเรือน: 203 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 174 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share