ชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร

Share Button

ชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดช่างเหล็ก ถนน ฉิมพลี แขวง คลองชักพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร มีประชากรชายจำนวน 914 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,031 คน รวมเป็น 1,945 คน

ชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 355 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 340 หลัง ชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดช่างเหล็ก

ถนน: ฉิมพลี

แขวง: คลองชักพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 914 คน

ประชากรหญิง: 1,031 คน

ประชากรรวม: 1,945 คน

จำนวนครัวเรือน: 355 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 340 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button