ชุมชนวัดชัยมงคล(ศาลเจ้าแป๊ะกง)

Share Button

ชุมชนวัดชัยมงคล(ศาลเจ้าแป๊ะกง) ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วัดชัยมงคล ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดชัยมงคล(ศาลเจ้าแป๊ะกง) มีประชากรชายจำนวน 922 คน และประชากรหญิงจำนวน 748 คน รวมเป็น 1,670 คน

ชุมชนวัดชัยมงคล(ศาลเจ้าแป๊ะกง) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 225 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 337 หลัง ชุมชนวัดชัยมงคล(ศาลเจ้าแป๊ะกง) มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดชัยมงคล(ศาลเจ้าแป๊ะกง)

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: วัดชัยมงคล

ถนน: พระราม 1

แขวง: รองเมือง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 922 คน

ประชากรหญิง: 748 คน

ประชากรรวม: 1,670 คน

จำนวนครัวเรือน: 225 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 337 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button