ชุมชนวัดจำปา

Share

ชุมชนวัดจำปา ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน วัดจำปา แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดจำปา มีประชากรชายจำนวน 152 คน และประชากรหญิงจำนวน 198 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนวัดจำปา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนวัดจำปา มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจำปา

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: วัดจำปา

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 152 คน

ประชากรหญิง: 198 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 93 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share