ชุมชนวัดคฤหบดี

Share Button

ชุมชนวัดคฤหบดี ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 44 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดคฤหบดี มีประชากรชายจำนวน 1,213 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,277 คน รวมเป็น 2,490 คน

ชุมชนวัดคฤหบดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 578 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 485 หลัง ชุมชนวัดคฤหบดี มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดคฤหบดี

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 44

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,213 คน

ประชากรหญิง: 1,277 คน

ประชากรรวม: 2,490 คน

จำนวนครัวเรือน: 578 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 485 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button