ชุมชนวัดกำแพง

Share Button

ชุมชนวัดกำแพง ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.วัดกำแพง ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดกำแพง มีประชากรชายจำนวน 303 คน และประชากรหญิงจำนวน 296 คน รวมเป็น 599 คน

ชุมชนวัดกำแพง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนวัดกำแพง มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดกำแพง

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.วัดกำแพง

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 303 คน

ประชากรหญิง: 296 คน

ประชากรรวม: 599 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button