ชุมชนวัดกระจัง

Share Button

ชุมชนวัดกระจัง ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.14 ถนน บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดกระจัง มีประชากรชายจำนวน 164 คน และประชากรหญิงจำนวน 183 คน รวมเป็น 347 คน

ชุมชนวัดกระจัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 111 หลัง ชุมชนวัดกระจัง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดกระจัง

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.14

ถนน: บรมราชชนนี

แขวง: ฉิมพลี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 164 คน

ประชากรหญิง: 183 คน

ประชากรรวม: 347 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 111 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button