ชุมชนวังไพเวช

Share Button

ชุมชนวังไพเวช ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.1-7 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวังไพเวช มีประชากรชายจำนวน 1,517 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,188 คน รวมเป็น 2,705 คน

ชุมชนวังไพเวช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 407 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 324 หลัง ชุมชนวังไพเวช มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังไพเวช

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.1-7

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,517 คน

ประชากรหญิง: 1,188 คน

ประชากรรวม: 2,705 คน

จำนวนครัวเรือน: 407 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 324 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button