ชุมชนวังโสม

Share Button

ชุมชนวังโสม ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ด้านหลังหมู่บ้านสวนสน ถนน รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวังโสม มีประชากรชายจำนวน 995 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,159 คน รวมเป็น 2,154 คน

ชุมชนวังโสม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 239 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 225 หลัง ชุมชนวังโสม มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังโสม

เขต: บางกะปิ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ด้านหลังหมู่บ้านสวนสน

ถนน: รามคำแหง (สุขาภิบาล 3)

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 995 คน

ประชากรหญิง: 1,159 คน

ประชากรรวม: 2,154 คน

จำนวนครัวเรือน: 239 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 225 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button