ชุมชนวังทองพัฒนา

Share Button

ชุมชนวังทองพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวังทองพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 206 คน รวมเป็น 366 คน

ชุมชนวังทองพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 86 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนวังทองพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังทองพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 206 คน

ประชากรรวม: 366 คน

จำนวนครัวเรือน: 86 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button