ชุมชนวังตาหนวดพัฒนา

Share Button

ชุมชนวังตาหนวดพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.ตาหวาน ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวังตาหนวดพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 204 คน และประชากรหญิงจำนวน 218 คน รวมเป็น 422 คน

ชุมชนวังตาหนวดพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนวังตาหนวดพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังตาหนวดพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.ตาหวาน

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดิน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 204 คน

ประชากรหญิง: 218 คน

ประชากรรวม: 422 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button