ชุมชนวงแหวนทวีสุข

Share Button

ชุมชนวงแหวนทวีสุข ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน บางขุนเทียน – ชายทะเล แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวงแหวนทวีสุข มีประชากรชายจำนวน 1,588 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,521 คน รวมเป็น 3,109 คน

ชุมชนวงแหวนทวีสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 650 หลัง ชุมชนวงแหวนทวีสุข มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวงแหวนทวีสุข

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: บางขุนเทียน – ชายทะเล

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,588 คน

ประชากรหญิง: 1,521 คน

ประชากรรวม: 3,109 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 650 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button