ชุมชนวงศ์สวัสดิ์

Share Button

ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 107 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 250 คน รวมเป็น 420 คน

ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวงศ์สวัสดิ์

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 107

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 250 คน

ประชากรรวม: 420 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button