ชุมชนลำนายโส

Share Button

ชุมชนลำนายโส ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 20 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนลำนายโส มีประชากรชายจำนวน 233 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 453 คน

ชุมชนลำนายโส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนลำนายโส มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลำนายโส

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 20

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 233 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 453 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button