ชุมชนฤทธิ์พัฒนา

Share Button

ชุมชนฤทธิ์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ฤทธิ์พัฒนา ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนฤทธิ์พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 238 คน และประชากรหญิงจำนวน 255 คน รวมเป็น 493 คน

ชุมชนฤทธิ์พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนฤทธิ์พัฒนา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฤทธิ์พัฒนา

เขต: บางแค

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ฤทธิ์พัฒนา

ถนน: พุทธมณฑลสาย 2

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 238 คน

ประชากรหญิง: 255 คน

ประชากรรวม: 493 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button