ชุมชนร่วมสามัคคี

Share Button

ชุมชนร่วมสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สี่แยกศรีวรา ซ.รามคำแหง 39 ถนน รามคำแหง 39 แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนร่วมสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 325 คน และประชากรหญิงจำนวน 375 คน รวมเป็น 700 คน

ชุมชนร่วมสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 131 หลัง ชุมชนร่วมสามัคคี มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมสามัคคี

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: สี่แยกศรีวรา ซ.รามคำแหง 39

ถนน: รามคำแหง 39

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 325 คน

ประชากรหญิง: 375 คน

ประชากรรวม: 700 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 131 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button