ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี(ดอนกระต่าย)

Share Button

ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี(ดอนกระต่าย) ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยประชาอุทิศ 54 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี(ดอนกระต่าย) มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 238 คน รวมเป็น 453 คน

ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี(ดอนกระต่าย) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 112 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี(ดอนกระต่าย) มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี(ดอนกระต่าย)

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยประชาอุทิศ 54

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 238 คน

ประชากรรวม: 453 คน

จำนวนครัวเรือน: 112 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button