ชุมชนร่มเย็น

Share Button

ชุมชนร่มเย็น ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 63 ถนน เพชรเกษม แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนร่มเย็น มีประชากรชายจำนวน 455 คน และประชากรหญิงจำนวน 910 คน รวมเป็น 1,365 คน

ชุมชนร่มเย็น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 465 หลัง ชุมชนร่มเย็น มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่มเย็น

เขต: บางแค

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 63

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 455 คน

ประชากรหญิง: 910 คน

ประชากรรวม: 1,365 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 465 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button