ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์

Share Button

ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.5 ซ.เธียรสวน3 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ มีประชากรชายจำนวน 1,003 คน และประชากรหญิงจำนวน 529 คน รวมเป็น 1,532 คน

ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 383 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 422 หลัง ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.5 ซ.เธียรสวน3

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,003 คน

ประชากรหญิง: 529 คน

ประชากรรวม: 1,532 คน

จำนวนครัวเรือน: 383 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 422 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button