ชุมชนรุ่งนภา 2

Share Button

ชุมชนรุ่งนภา 2 ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน สุขาภิบาล 3 แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนรุ่งนภา 2 มีประชากรชายจำนวน 273 คน และประชากรหญิงจำนวน 283 คน รวมเป็น 556 คน

ชุมชนรุ่งนภา 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนรุ่งนภา 2 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรุ่งนภา 2

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: สุขาภิบาล 3

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 273 คน

ประชากรหญิง: 283 คน

ประชากรรวม: 556 คน

จำนวนครัวเรือน: 158 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button