ชุมชนริมทางรถไฟโค้งอโศก

Share Button

ชุมชนริมทางรถไฟโค้งอโศก ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ถนน เพชรบุรีตัดใหม่/อโศก-ดินแดง แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมทางรถไฟโค้งอโศก มีประชากรชายจำนวน 343 คน และประชากรหญิงจำนวน 381 คน รวมเป็น 724 คน

ชุมชนริมทางรถไฟโค้งอโศก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 203 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 139 หลัง ชุมชนริมทางรถไฟโค้งอโศก มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมทางรถไฟโค้งอโศก

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

ถนน: เพชรบุรีตัดใหม่/อโศก-ดินแดง

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 343 คน

ประชากรหญิง: 381 คน

ประชากรรวม: 724 คน

จำนวนครัวเรือน: 203 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 139 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button