ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

Share

ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เชิงสะพานลอยยมราช ถนน หลานหลวง แขวง สี่แยกมหานาค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว มีประชากรชายจำนวน 1,305 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,107 คน รวมเป็น 2,412 คน

ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 426 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 315 หลัง ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: เชิงสะพานลอยยมราช

ถนน: หลานหลวง

แขวง: สี่แยกมหานาค

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,305 คน

ประชากรหญิง: 1,107 คน

ประชากรรวม: 2,412 คน

จำนวนครัวเรือน: 426 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 315 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share