ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

Share Button

ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ใกล้ทางด่วนด้านหลังโรงแรมเมอร์เดียว ถนน ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวง มักกะสัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน มีประชากรชายจำนวน 358 คน และประชากรหญิงจำนวน 356 คน รวมเป็น 714 คน

ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 197 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 167 หลัง ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ใกล้ทางด่วนด้านหลังโรงแรมเมอร์เดียว

ถนน: ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

แขวง: มักกะสัน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 358 คน

ประชากรหญิง: 356 คน

ประชากรรวม: 714 คน

จำนวนครัวเรือน: 197 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 167 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button