ชุมชนริมคลอง 1

Share Button

ชุมชนริมคลอง 1 ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 267 ริมคลอง 1 ถนน ทางเข้าวัดสุดใจ แขวง ทรายกองดิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนริมคลอง 1 มีประชากรชายจำนวน 224 คน และประชากรหญิงจำนวน 189 คน รวมเป็น 413 คน

ชุมชนริมคลอง 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนริมคลอง 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลอง 1

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: 267 ริมคลอง 1

ถนน: ทางเข้าวัดสุดใจ

แขวง: ทรายกองดิน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 224 คน

ประชากรหญิง: 189 คน

ประชากรรวม: 413 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button