ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง

Share Button

ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกสะพานหัน ถนน เยาวราช แขวง จักรวรรดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง มีประชากรชายจำนวน 243 คน และประชากรหญิงจำนวน 237 คน รวมเป็น 480 คน

ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 127 หลัง ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกสะพานหัน

ถนน: เยาวราช

แขวง: จักรวรรดิ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 243 คน

ประชากรหญิง: 237 คน

ประชากรรวม: 480 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 127 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button