ชุมชนริมคลองเจ็ดขนัด

Share Button

ชุมชนริมคลองเจ็ดขนัด ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยริมคลองเจ็ดขนัด ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมคลองเจ็ดขนัด มีประชากรชายจำนวน 169 คน และประชากรหญิงจำนวน 254 คน รวมเป็น 423 คน

ชุมชนริมคลองเจ็ดขนัด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนริมคลองเจ็ดขนัด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองเจ็ดขนัด

เขต: สวนหลวง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยริมคลองเจ็ดขนัด

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 169 คน

ประชากรหญิง: 254 คน

ประชากรรวม: 423 คน

จำนวนครัวเรือน: 93 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button