ชุมชนริมคลองสามเสน

Share

ชุมชนริมคลองสามเสน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามตลาดขวัญพัฒนา ถนน อโศก – ดินแดง แขวง มักกะสัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองสามเสน มีประชากรชายจำนวน 651 คน และประชากรหญิงจำนวน 423 คน รวมเป็น 1,074 คน

ชุมชนริมคลองสามเสน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 273 หลัง ชุมชนริมคลองสามเสน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองสามเสน

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรงข้ามตลาดขวัญพัฒนา

ถนน: อโศก – ดินแดง

แขวง: มักกะสัน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 651 คน

ประชากรหญิง: 423 คน

ประชากรรวม: 1,074 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 273 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share