ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ประชาอุทิศ

Share Button

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ประชาอุทิศ ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลาดพร้าว ถนน ประชาอุทิศ แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ประชาอุทิศ มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 133 คน รวมเป็น 259 คน

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ประชาอุทิศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ประชาอุทิศ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ประชาอุทิศ

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลาดพร้าว

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 133 คน

ประชากรรวม: 259 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button