ชุมชนริมคลองราชมนตรี

Share Button

ชุมชนริมคลองราชมนตรี ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 62/1 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนริมคลองราชมนตรี มีประชากรชายจำนวน 720 คน และประชากรหญิงจำนวน 780 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนริมคลองราชมนตรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนริมคลองราชมนตรี มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองราชมนตรี

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 62/1

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 720 คน

ประชากรหญิง: 780 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button