ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10

Share Button

ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ซ.เพชรเกษม 60/2 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10 มีประชากรชายจำนวน 800 คน และประชากรหญิงจำนวน 700 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 420 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 10 ซ.เพชรเกษม 60/2

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 800 คน

ประชากรหญิง: 700 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 420 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button