ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา

Share Button

ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2355

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่3 ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 268 คน และประชากรหญิงจำนวน 299 คน รวมเป็น 567 คน

ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 133 หลัง ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2355

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่3

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 268 คน

ประชากรหญิง: 299 คน

ประชากรรวม: 567 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 133 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button