ชุมชนริมคลองรลำปลาทิว

Share

ชุมชนริมคลองรลำปลาทิว ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน  แขวง ลำปลาทิว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนริมคลองรลำปลาทิว มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 146 คน รวมเป็น 272 คน

ชุมชนริมคลองรลำปลาทิว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 66 หลัง ชุมชนริมคลองรลำปลาทิว มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองรลำปลาทิว

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: 

แขวง: ลำปลาทิว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 146 คน

ประชากรรวม: 272 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 66 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share