ชุมชนริมคลองพระโขนง

Share

ชุมชนริมคลองพระโขนง ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตรีมิตร ถนน ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า แขวง พระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมคลองพระโขนง มีประชากรชายจำนวน 500 คน และประชากรหญิงจำนวน 536 คน รวมเป็น 1,036 คน

ชุมชนริมคลองพระโขนง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 370 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 230 หลัง ชุมชนริมคลองพระโขนง มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองพระโขนง

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตรีมิตร

ถนน: ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า

แขวง: พระโขนง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 500 คน

ประชากรหญิง: 536 คน

ประชากรรวม: 1,036 คน

จำนวนครัวเรือน: 370 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 230 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share