ชุมชนริมคลองประเวศ

Share

ชุมชนริมคลองประเวศ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ซ.อ่อนนุช 59 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมคลองประเวศ มีประชากรชายจำนวน 240 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 505 คน

ชุมชนริมคลองประเวศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนริมคลองประเวศ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองประเวศ

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15 ซ.อ่อนนุช 59

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 240 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 505 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share