ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งหนือ

Share Button

ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งหนือ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.อ่อนนุช 59 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งหนือ มีประชากรชายจำนวน 262 คน และประชากรหญิงจำนวน 358 คน รวมเป็น 620 คน

ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งหนือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งหนือ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งหนือ

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.อ่อนนุช 59

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 262 คน

ประชากรหญิง: 358 คน

ประชากรรวม: 620 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button