ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 42-44

Share Button

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 42-44 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 42 และ 44 ถนน ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 42-44 มีประชากรชายจำนวน 564 คน และประชากรหญิงจำนวน 529 คน รวมเป็น 1,093 คน

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 42-44 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 294 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 203 หลัง ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 42-44 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 42-44

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 42 และ 44

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 564 คน

ประชากรหญิง: 529 คน

ประชากรรวม: 1,093 คน

จำนวนครัวเรือน: 294 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 203 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button