ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 34

Share Button

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 34 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองบางซื่อ ซ. ลาดพร้าว 34 ถนน ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 34 มีประชากรชายจำนวน 320 คน และประชากรหญิงจำนวน 327 คน รวมเป็น 647 คน

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 34 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 157 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 34 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 34

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองบางซื่อ ซ. ลาดพร้าว 34

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 320 คน

ประชากรหญิง: 327 คน

ประชากรรวม: 647 คน

จำนวนครัวเรือน: 157 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button