ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 46

Share

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 46 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 46 ถนน ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 46 มีประชากรชายจำนวน 293 คน และประชากรหญิงจำนวน 309 คน รวมเป็น 602 คน

ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 46 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 151 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 99 หลัง ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 46 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 46

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 46

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 293 คน

ประชากรหญิง: 309 คน

ประชากรรวม: 602 คน

จำนวนครัวเรือน: 151 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 99 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share